Hoppa till innehåll

tillbakadragande

Spansk lag gäller för denna ångerrätt. Du har rätt att frånträda detta avtal inom sju dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är sju dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (apimanu Brands®, Apdo 362, 03730 Javea (Alicante), Spanien) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post till Info[at]apimanu . com) om ditt beslut att frånträda detta kontrakt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Folgen des Widerrufs
Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), omedelbart och senast inom sju dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.