Hoppa till innehåll

termer

1. Tillämpningsområde
För alla affärsrelationer mellan apimanu® och kunden gäller dessa allmänna villkor (GTC) exklusivt i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen. Kundens villkor som avviker från dessa allmänna villkor (GTC) kräver skriftligt medgivande från apimanu®.

2. Ingående av kontrakt
Alla erbjudanden från apimanu® är icke bindande. Ett avtal mellan apimanu® och kunden kommer till stånd genom en beställning från kunden och acceptans av apimanu®. Kundens beställning görs genom att skicka in det fullständigt ifyllda beställningsformuläret som tillhandahålls av apimanu® på internet. apimanu® accepterar beställningen genom att skicka en orderbekräftelse via e-post till kunden. Vid typografiska och juridiska fel samt fel på hemsidan är apimanu® inte skyldigt att acceptera erbjudandet och att utföra beställningen.

3. leverans
Varor som finns i lager (apimanu® ansvarar inte för transportproblem) skickas enligt noterna nedan.
Anmärkningar om frakt och leveranstider:
1. Vid förstagångskundsbeställning och betalning med autogiro: apimanu® behandlar beställningen på beställningsdagen eller följande dag och utför autogiro. För förstagångskunder skickas varorna från centrallagret efter att autogiro har bokats av bankerna, det vill säga efter 2-3 dagar. (apimanu® måste vänta på denna period på grund av möjliga återkrav med förstagångskunder och ber om din förståelse)
2. För återkommande kunder och stamkunder och betalningar med autogiro: Varorna skickas på beställningsdagen eller följande dag. Autogiro genomförs samtidigt.
3. För alla kreditkortsbetalare: Varorna skickas på beställningsdagen eller följande dag. Kreditkortsbetalningen genomförs samtidigt.

Själva frakten sker med paketleveranstjänster och tar mellan 3 och 5 dagar, beroende på kundens leveransland.
Om varorna inte finns i lager när beställningen görs kommer apimanu® att sträva efter att leverera så snabbt som möjligt. Om bristande efterlevnad av en leverans- eller servicetidsfrist beror på force majeure, arbetskonflikter, oförutsedda hinder eller andra omständigheter som apimanu® inte ansvarar för, kommer tidsfristen att förlängas på lämpligt sätt. Om leveransfristen inte iakttas av andra skäl än de som nämnts ovan, har kunden rätt att skriftligen bestämma skälig anståndstid med hot om vägran och, efter att denna har löpt ut utan framgång, frånträda avtalet med hänsyn till leverans eller tjänst som ingår i avtalet. Om omöjligheten till leverans beror på en leverantörs oförmåga, kan både apimanu® och kunden frånträda avtalet om det avtalade leveransdatumet överskrids med mer än 2 månader.

Om kunden redan har betalat köpeskillingen kommer apimanu® givetvis att återbetala det omedelbart. Skadeståndsanspråk på grund av försening eller omöjlighet eller bristande uppfyllelse, inklusive sådana som uppkommit innan avtalet trädde tillbaka, är uteslutna. Såvida inte en juridisk representant för företaget "apimanu®" handlat uppsåtligen eller med grov oaktsamhet.
Tyvärr kan apimanu® inte påverka eventuella leveransförseningar orsakade av paketleveransen och sker inte på bekostnad av apimanu®. Leveransen till den adress du angivit.

4. Avbokningar av beställning
apimanu® accepterar avbokningar av beställningar inom 24 timmar. Kunden ådrar sig inga kostnader inom denna period. Om beställningar avbeställs efter 24 timmar till 36 timmar kommer apimanu® att ta ut ett schablonbelopp på 10 euro för avbokningskostnader. Avbokningar efter 36 timmar från beställningstidpunkten är i allmänhet INTE möjliga.

5. Returpolicy
Retur av de beställda varorna från kundens sida till apimanu® sker på grund av tillämplig EU-lagstiftning och relevanta EU-direktiv, samt den enskilda EU medlemsstater utelåst. (Varorna skulle inte längre vara säljbara efter att ha tagits tillbaka dem)

6. Betalningsvillkor och fraktkostnader
Minsta beställningsvärde är 17 EURO. Betalning görs med en betalningsmetod som erbjuds på onlinebeställningsformuläret. Själva frakten sker med paketleveranstjänster och tar mellan 3 och 5 dagar, beroende på kundens leveransland.
Vi tar ut en fraktavgift på 4,60 EUR för försändelser till EU-länder. Om postförskott används debiteras en schablonmässig postförskottsavgift på 4,95 EUR utöver fraktavgiften.

Om ordervärdet sjunker under 17 EURO på grund av en retur, förbehåller sig apimanu® rätten att i efterhand beräkna fraktkostnader. apimanu® förbehåller sig också rätten att tillfälligt eller helt stänga av individuella betalningsmetoder av tekniska skäl. Alla priser är slutpriser i EURO. Priserna vid beställningstillfället gäller. Köpeskillingen förfaller i alla fall senast vid leverans av de beställda varorna. Vid kreditkortsbetalningar och autogiro lämnas betalningsinformationen vidare till banken.

Pågrund av "Anti-pengar penningtvätt Föreskrifter 2007“ (Anti-Money Laundering Regulations 2007) apimanu® accepterar inte betalningar kontant eller via betalningsmetoder som inte kan verifieras tydligt. Som en försiktighetsåtgärd påpekar apimanu® att betalningar som varken apimanu® eller banken tydligt kan verifiera kommer att returneras på betalarens bekostnad. apimanu® utövar sedan rätten att avvisa varje affärsrelation.

7. Leveransmängder och eventuell tullklarering
Varorna från apimanu® på denna webbplats är endast avsedda för slutanvändaren och inte för återförsäljning. apimanu® förbehåller sig därför rätten att endast skicka varor i normala hushållskvantiteter. Vid behov kommer kunden att meddelas av apimanu® via e-post. Varuvärdet på beställningarna deklareras inte i EU:s länder. I länderna i EU krävs INGEN tullavgift av ansvariga myndigheter. Om varorna skickas till länder utanför EU kan tullavgifter tillkomma av ansvariga myndigheter. INNAN du gör en beställning, kontrollera med relevanta tullmyndigheter i ditt land för tillämpliga tullar och/eller tullavdrag. Vårt företag är skyldigt att deklarera varornas värde när de skickas. I alla fall bär kunden motsvarande tullavgifter och INTE apimanu.

8. Äganderättsförbehåll och hävning
Varorna förblir apimanu®s egendom tills full betalning har erlagts. En konvertering av den underliggande transaktionen är utesluten. Skulle företaget apimanu® gå med på en förändring i enskilda fall som en gest av goodwill, sker detta endast om varorna returneras till företaget apimanu® i den förseglade originalförpackningen och utan kostnad. Företaget apimanu® gör i alla fall gällande ett krav på 20 euro expeditionsavgift mot den kund som vill ha konverteringen.

9. Garanti och ansvar
Anspråk från kunden som går utöver de anspråk som beskrivs i punkt 4, särskilt krav på skadestånd från kunden, är uteslutna. En omvandling är endast möjlig enligt punkt 4 och anses i övrigt utesluten. I alla fall bör kunden rådfråga en läkare INNAN man beställer och i alla fall INNAN man accepterar produkten för att ge råd om eventuella biverkningar, tolerans och allergier mot ingredienserna i apimanu®-produkterna.

10. Återkrav
Returerade autogiro, som utförs av kunden utan den rättsliga grunden i dessa relevanta villkor, kommer att begäras av apimanu® via juridiska kanaler. Vid beställning påpekar apimanu® uttryckligen att dessa villkor accepteras av kunden.

11. Riskövergång
Risken övergår till kunden när varorna skickas av apimanu®.

12. Sekretesspolicy
De personuppgifter som krävs för att behandla avtalet kommer att göras tillgängliga av kunden. De personuppgifter som krävs för transaktionen lagras och vid behov vidarebefordras till tredje part, såsom banker, som en del av ett korrekt slutförande av orderhanteringen. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddslagen och dataskyddslagen för teletjänster. Självklart kommer alla personuppgifter att behandlas konfidentiellt. apimanu® åtar sig att skydda kunddata från all obehörig åtkomst. För kreditprövning och kredituppföljning apimanu® utbyta data om apimanu® anser att detta är nödvändigt. apimanu® tar hänsyn till kundens intressen som är skyddsvärda. För att skydda mot bedrägerier sparar apimanu® kundens IP-adress.

13. Behörighetsplats
Kundens bostadsort är överenskommen som jurisdiktion.

14. slutbestämmelser
Skulle en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vara ineffektiva, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas. Den ineffektiva förordningen kommer att ersättas av den relevanta lagregleringen.

15. Upphovsrätt
Upphovsrätt av apimanu®. Sidorna på denna webbplats och denna butik är skyddade av upphovsrätt. Imitation, även delvis, är endast tillåten med godkännande av apimanu®. Eventuell ignorering kommer omedelbart att eftersträvas genom juridiska kanaler.